Husqvarna LG-400

Husqvarna LG-400 er en kompakt og kraftig platevibrator som brukes til komprimering av jord, grus, asfalt, og lignende materialer. Denne typen maskin spiller en viktig rolle i bygg- og anleggsprosjekter ved å sikre et solid og stabilt fundament før asfaltering eller annet konstruksjonsarbeid.

Bredde650mm
Vekt436kg
Plate størrelse650mm